Odprta akademija za inovativni turizem

Novice

Vabljeni na brezplačna izobraževanja in usposabljanja - Munera 3

»Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022«

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma v sodelovanju z Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto in Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu organizira brezplačna izobraževanja za zaposlene in samozaposlene iz področja biotehnike - kmetijstva, gozdarstva, sadjarstva, vinogradništva, gostinstva, turizma ter drugih strokovnih področij. Skozi različne atraktivne izobraževalne programe zaposlenim omogočamo pridobitev dodatnih kvalifikacij, višje strokovne izobrazbe in prekvalifikacij na področju srednjega strokovnega ter višjega strokovnega izobraževanja, saj so znanje, inovativnost in ustvarjalnost pomembni gradniki gospodarskega in družbenega razvoja. Način dela in poslovne procese spreminja tudi digitalna preobrazba, na kar se je potrebno temeljito pripraviti, slediti smernicam in trendom ter usmeritvam Republike Slovenije in Evropske komisije, ki dajeta poseben poudarek pridobivanju kompetenc, ki jih zaposleni potrebujemo zaradi uvajanja digitalnih procesov in inovacij.

Podobni trendi se dogajajo tako na slovenskem kot tudi na globalnem trgu dela. Na podlagi raziskave o prihodnosti dela je Svetovni gospodarski forum objavil, da bodo ključne kompetence prihodnosti: ¬kritično in analitično razmišljanje, ¬čustvena inteligenca, prilagodljivo in kreativno razmišljanje, ¬računalniško usmerjeno razmišljanje, ¬nova medijska pismenost, -transdisciplinarnost, »design-thinking«, virtualno sodelovanje in kognitivno upravljanje (HR&M, junij/julij 2018, št. 16).

»Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022« - Munera 3 delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Skupaj z drugimi šolskimi centri projekt izvaja tudi zavod Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Programi usposabljanja so pripravljeni skladno z Izhodišči za pripravo izobraževalnih programov, izvajajo se v skladu z ZPSI-1 in so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj, pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti.

Izobraževalni programi usposabljanj trajajo praviloma petdeset ur, v skupini je lahko med 15 in 20 udeležencev, izvedemo pa jih lahko tudi na sedežu vašega podjetja, društva, organizacije. Več o programih si preberite tukaj.

Če pa ocenite, da v vašem podjetju, društvu ali kakšni drugi obliki organiziranosti, potrebujete druga določena specifična znanja, vas vabimo, da nas kontaktirate (lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si) in skupaj z vami bomo pripravili program na želeno tematiko iz področja biotehnike in turzma, kjer se pojavijo potrebe po izobraževanju.

Poleg predstavljenih izobraževalnih programov pa je v okviru programa MUNERA 3 možen tudi vpis v izredni študij za zaposlene na Višji strokovni šoli Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma. Študij, ki omogoča v prihodnost usmerjene študijske programe - Gostinstvo in turizem, Upravljanje podeželja in krajine ter Naravovarstvo, je v okviru programa MUNERA 3, brezplačen.

Vabimo vas, da izkoristite te enkratne priložnosti in stopite stopničko više na poti vaše osebnostne rasti in karierne poti.

 


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. 

                


‹ Nazaj