Odprta akademija za inovativni turizem

Ustvarjalnice

Ustvarjalnice s kakovostnimi kurikulumi, ki nastajajo na podlagi brainstormingov med partnerji projekta, deležniki v turizmu iz območja Dolenjske in Bele krajine ter predavatelji, izvajajo odlični predavatelji iz strokovnega in znanstvenega področja. Znanje slušateljev se dokazuje na praktičnih primerih pred strokovno komisijo, udeleženci pridobijo certifikate, ki se obnavljajo na pet let v okviru novih ustvarjalnic in dela na terenu. Certifikati so ovrednoteni s kreditnimi točkami (ECTS), ki jih študentje lahko uporabijo pri priznavanju praktičnega usposabljanja ali sorodnih predmetnih vsebinah na fakultetah v celotnem evropskem prostoru, brezposelne osebe pa pri potencialnih zaposlitvah in samozaposlitvah. Udeleženci ustvarjalnic lahko pridobljena znanja in spretnosti dokazujejo tudi pri pridobitvah certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

 

Program ustvarjalnic

 

24.4.2018 Vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju
Certifikat: Nosilec dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju Ustvarjalnica se bo izvajala v urbanih naseljih Mirna Peč, Škocjan, Semič, Šentjernej
več
18.4.2018 Umetnost sožitja vin in kulinarike
Certifikat: Vinski svetovalec Ustvarjalnica se bo izvajala v urbanih naseljih Metlika, Črnomelj, Šentrupert, Otočec. Izvajalci Fotogalerija Vide...
več
13.4.2018 Organizacija atraktivne prireditve
Certifikat: Organizator turističnih prireditev Ustvarjalnica se bo izvajala v urbanih naseljih Straža, Adlešiči, Mirna, Vinica z Drenovcem, Šentjernej.
več
7.4.2018 Oblikovanje in predstavitev privlačne zgodbe
Certifikat: Pripovedovalec zgodb Ustvarjalnica se bo izvajala v urbanih naseljih Šmarjeta, Stari trg ob Kolpi, Šentjernej, Mokronog. Izvajalci Fotogalerija...
več

 

 

 

Na vrh