Odprta akademija za inovativni turizem

Novice

Podelitev Nahtigalovih priznanj 2018

V ponedeljek, 28. oktobra 2019, je Društvo Dolenjska akademska pobuda skupaj z Mestno občino Novo mesto podelilo Nahtigalova priznanja za leto 2018. Ena od prejemnic Nahtigalovega priznanja je bila tudi doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, ki jo je predlagala Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, v kategoriji Raziskovalno delo mladih, in sicer za doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv dejavnikov socialnega kapitala na inovacije v turistični dejavnosti«, ki jo je uspešno zagovarjala na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu. Njena doktorska disertacija je prva v Sloveniji, ki odpira povsem nov pogled na inoviranje na področju turizma. Model nakazuje možnosti za vključevanje socialnih akterjev in predstavlja strateško podporo izrabi inovacijskih potencialov na področju turizma.

Prejemnici priznanja iskreno čestitamo.


‹ Nazaj