Odprta akademija za inovativni turizem

Sodelovanje

Odprta akademija za inovativni turizem (OAIT)

V projekt Odprte akademije za inovativni turizem so se združili Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, Terme Krka d.o.o., Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter Kompas Novo mesto d.o.o. z notranjo organizacijsko enoto Turistično informacijskim centrom.

Odprta akademija za inovativni turizem nastaja v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2014 – 2020 in sega na področje, ki ga pokriva Evropski sklad za regionalni razvoj, za katerega je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V okviru gibanja so se razvijale vsebine inovativnega turizma na podlagi brainstormingov z deležniki s področja turizma in potreb turističnih ponudnikov v okolju, in sicer ustvarjalnica Organizacija atraktivne prireditve (izvajanje v urbanih naseljih Straža, Adlešiči, Mirna, Vinica z Drenovcem, Šentjernej), ustvarjalnica Oblikovanje in predstavitev privlačne zgodbe (izvajanje v urbanih naseljih Šmarjeta, Stari trg ob Kolpi, Šentjernej, Mokronog), ustvarjalnica Vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju (izvajanje v urbanih naseljih Mirna Peč, Škocjan, Semič, Šentjernej) ter ustvarjalnica Umetnost sožitja vin in kulinarike (izvajanje v urbanih naseljih Metlika, Črnomelj, Šentrupert, Otočec). Analiza je pokazala, da so ta znanja ena ključnih, ki so potrebna v turističnem prostoru Dolenjske in Bele krajine. Da je temu tako, je pokazal kazalnik velikega zanimanja za ta področja znanj in množične prijave različnih deležnikov.

Ustvarjalnice, ki so jih izvajali odlični strokovnjaki in akademiki, so se izvajale na različnih lokacijah na območju Dolenjske in Bele krajine, v skladu z usmeritvami Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilj projekta je ta znanja po zaključku ustvarjalnic posredovati še naprej skozi študijske programe, kot tudi skozi vsebine pri drugih partnerskih izobraževalnih institucijah in zadovoljitev pričakovanj gostov, ki obiskujejo turistične znamenitosti v regiji odličnosti. S tem je nakazana trajnost projekta Odprte akademije za inovativni turizem.

Mednarodna akademija za inovativni turizem (MAIT)

V okviru Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu in Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma je v postopku ustanavljanja  Mednarodna akademija za inovativni turizem (MAIT), ki bo služila soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala ključnih deležnikov za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu na slovenskem in mednarodnem prostoru.

MAIT bo razvijala vsebine inovativnega turizma ter postajala prepoznaven, zanesljiv in priznan animator ozaveščanja pomena trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja turizma, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju turističnih destinacij v Sloveniji in svetu. Strateške usmeritve MAIT se bodo nanašale na promptno soustvarjanje vsebin dinamičnosti, odličnosti in kakovosti na področju animacije za mlade generacije, turistične ponudnike in goste na destinaciji ter zadovoljstvo s kakovostjo življenja lokalnega prebivalstva na urejeni prometni in turistični infrastrukturi.

S povezovanjem in mreženjem deležnikov na področju turizma bo MAIT usmerjala in soustvarjala strateške vsebine raziskav, načrtovanja in razvoja turističnih prostorov in proizvodov v skladu s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016, vsebinami nastajajoče Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, smernicami za razvoj turizma World Tourism Organization (UNWTO) ter potrebami globalnega turističnega gospodarstva.

MAIT ima ambicije povezati in domača in tuja gibanja oziroma mreže ustvarjalcev s področja inovativnega turizma. 

Odprti forumi inovativnega turizma (OFIT)

Z namenom udejanjanja poslanstva, vizije in strateških usmeritev OAIT se izvajajo odprti forumi, ki predstavljajo prostor za ustvarjalno izmenjavo stališč, mnenj in predlogov s področja inovativnega turizma. 

Na vrh