Odprta akademija za inovativni turizem

Prijave

Prijava na obveščanje o aktualnih dogodkih OAIT.

Odprta akademija za inovativni turizem je izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, motivacijsko in promocijsko gibanje, ki predstavlja vez med izobraževalnimi institucijami, regijskim gospodarstvom, javnimi organizacijami, civilno družbo in lokalnimi skupnostmi za uspešen, trajnostno naravnan ter družbeno odgovoren razvoj turizma, ki predstavlja raznolika doživetja gostov v turističnem prostoru in dobro počutje prebivalcev v lokalnih skupnostih. V kolikor želite biti obveščeni o aktualnih dogodkih OAIT, izplnite elektornsko prijavnico

Prijava (pristopna izjava) soustvarjalca OAIT.

OAIT je dinamično gibanje in mreža soustvarjalcev turizma. Status soustvarjalca OAIT se pridobi na podlagi pristopne izjave. Soustvarjalec OAIT je lahko izvajalec posameznega sklopa ustvarjalnic, nosilec certifikata, pridobljenega v sklopu ustvarjalnic OAIT (certifikati: organizator turistične prireditve, pripovedovalec zgodb, nosilec dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju, vinski svetovalec) ter organizacije in posamezniki, ki delujejo na področju turizma. V kolikor želite postati soustvarjalec OAIT, izpolite pristopno izjavo